PODPORA / DONATE

Chci platit přes PayPal – libovolná měna Chci platit platební kartou – CZK Chci platit platební kartou – EUR
I want to pay via PayPal – any currency I want to pay by credit card – CZK I want to pay by credit card – EUR


🇨🇿
– Všechny poskytnuté dary jsou určené pouze pro chod herního serveru, webových stránek a na vývoj módů pro herní server.
– Dary jsou dobrovolné a neposkytnou vám na serveru žádné speciální zacházení nebo předměty.
– Dary jsou nevratné.
– Darováním potvrzujete, že jste vlastníkem darovaných finančních prostředků, nebo že máte povolení tyto finanční prostředky darovat.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ROZHODNOU PODPOŘIT NÁŠ SERVER.

🇬🇧
– All donations provided are intended only for the operation of the game server, website and for the development of modes for the game server.
– Gifts are voluntary and will not provide you with any special treatment or items on the server.
– Gifts are non-refundable.
– By donating, you confirm that you are the owner of the donated funds or that you have permission to donate these funds.

THANK YOU TO ALL WHO DECIDE TO SUPPORT OUR SERVER.